Hàng trăm triệu đồng, vàng, đồ trang sức quý “tìm“ được chủ nhờ những nhóc tì đáng yêu này

Bạn trẻ - Cuộc sống

Hàng trăm triệu đồng, vàng, đồ trang sức quý “tìm“ được chủ nhờ những nhóc tì đáng yêu này
Thời gian qua, các phương tiện truyền thông đưa tin về hàng loạt gương học sinh có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất.

URL

0 để lại lời nhắn