Nhìn món quà chồng mang về để tặng cô giáo con dịp 20/11, tôi “đứng hình“ không nói nên lời

Bạn trẻ - Cuộc sống

Nhìn món quà chồng mang về để tặng cô giáo con dịp 20/11, tôi “đứng hình“ không nói nên lời
Tối qua khi đi làm về, chồng để trước mặt tôi một túi quà và nói mang tặng cô giáo của con. Tuy nhiên khi mở món quà, tôi đứng hình với thứ bên trong.

URL

0 để lại lời nhắn