Chồng khoe mẽ với bạn khi “trên cơ“ vợ trong chuyện chăn gối

Bạn trẻ - Cuộc sống

Chồng khoe mẽ với bạn khi “trên cơ“ vợ trong chuyện chăn gối
Dường như chồng tôi cho rằng, mỗi lần ân ái là một lần “ban ơn” cho vợ. Và để nhận được sự ban ơn, tôi phải cất lời nài nỉ anh.

URL

0 để lại lời nhắn