Phát ốm vì chờ “đợi đối tác hoàn hảo”, nàng U40 tận hưởng trăng mật một mình

Bạn trẻ - Cuộc sống

Phát ốm vì chờ “đợi đối tác hoàn hảo”, nàng U40 tận hưởng trăng mật một mình
Cô gái 37 tuổi chán cảnh độc thân nên quyết định đi “tuần trăng mật một mình” và thề sẽ ngừng phụ thuộc vào đàn ông để cuộc sống hạnh phúc.

URL

0 để lại lời nhắn