Nhặt được tài sản “khủng“, hai học sinh lớp 5 ở Đồng Nai trả lại người đánh rơi

Bạn trẻ - Cuộc sống

Nhặt được tài sản “khủng“, hai học sinh lớp 5 ở Đồng Nai trả lại người đánh rơi
Trên đường đến trường, hai học sinh tiểu học tại huyện Định Quán (Đồng Nai) nhặt được số tiền và vàng do người khác đánh rơi. Số tài sản đã được trả lại cho chủ nhân.

URL

0 để lại lời nhắn